22.10.2021

From COKS - Open Source Center - Slovenia

Jump to: navigation, search

IDABC je kratica za Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens. Gre za program Evropske komisije, namenjen podpori in vzpodbujanju držav članic k sodelovanju in izmenjavi mnenj in informacij glede elektronskih storitev, ki jih države članice nudijo svojim državljanom. V okviru IDABC obsaja seznam odprtokodne programske opreme, ki se uporablja v evropskih e-upravah. V seznamu je odprtokodna programska oprema razvrščena v kategorije, prilagojene državni upravi.