20.02.2020

From COKS - Open Source Center - Slovenia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Tehnične zadeve)
(Pravne zadeve)
Line 22: Line 22:
eksterni viri:
eksterni viri:
-
*[http://www.abanet.org/intelprop/opensource.html Pregled licenc]
+
*[http://www.abanet.org/intelprop/opensource.html Pregled licenc(En)]
*[http://www.uil-sipo.si/index.php?id=84 Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino]
*[http://www.uil-sipo.si/index.php?id=84 Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino]
-
*[http://www.ipr-helpdesk.org/ IPR Helpdesk ]
+
*[http://www.ipr-helpdesk.org/ IPR Helpdesk(En)]
===Politične zadeve===
===Politične zadeve===

Revision as of 08:49, 26 October 2007

Odprta koda za razvijalce

Odprto-kodne skupnosti ponujajo več kot le odprto-kodne programe. Razvijalci ki prispevajo svoj čas za delo na odprto-kodnih projektih pogosto ugotovijo, da se s tem izboljšujejo njihove programerske veščine, komunikacijske sposobnosti ter ne redko tudi njihovo družabno življenje.

Odprto-kodni projekti izvirajo iz potreb po novem programju, ali pa vsaj po alternativnem načinu licenciranja. Razvijalci in potencialni uporabniki lahko sodelujejo s pomočjo interneta da zadostijo svojim sedanjim in morda tudi razvijajočim se potrebam. Skupnost se lahko izgradi okrog določenega programa ali pa se skupnost odloči da potrebuje nov program. Kombinacija namenskega druženja ter hitrega razvoja in komentiranja pogosto privede do kakovostne programske kode.

metodologija razvoja odprte kode

Odprto-kodna metoda razvoja programske opreme je lahko zelo drugačna kot razvoj LPO. Kljub vsemu pa so lahko razvijalci nadvse presenečeni tako nad podobnostim, kot nad razlikami.

eksterni viri:

Pravne zadeve

Kot katerikoli drugi kreativni profesionalec, mora tudi razvijalec poznati svoje avtorske pravice. Kodo ki izhaja izpod vaših prstov, je lahko v vaši lasti, lahko pa si jo lasti vaš delodajalec, ali vaša fakulteta. Razumevanje vaših odgovornosti in pravic se lahko zdi nepomembno v primerjavi z glavnim namenom – razvojem, a brez razumevanja teh zadev se lahko kaj hitro zgodi, da zaradi uporabe tuje kode program ne mora biti zakonito izdan in posledično to pomeni ogromno truda zaman.

eksterni viri:

Politične zadeve

Odprta koda je v veliki meri povezana z javno politiko in to na dveh področjih. Verjetno najbolj očitna je ta, da lahko omogoča alternativo programom v zasebni lasti, ko se javna agencije iodločajo za nakup programske opreme. Odprta koda pa je lahko tudi učinkovit način razvoja programslke opreme javnih organov (z javnim denarjem) in se da na uporabo širši družbi, kjer se lahko uporabi za javno dobro.

Tehnične zadeve

ko se politične in pravne zadeve umaknejo s poti, razvijalci ponavadi želijo nadaljevati z bistvom – razvojem programja. Razumljivo morajo biti razvijalci vešči v tehničnih zadevah. Tu lahko najdete nekaj koristnih povezav: