17.10.2021

From COKS - Open Source Center - Slovenia

(Redirected from FAQ)
Jump to: navigation, search

Contents

Kakšna je vloga in namen COKS?

COKS je skupna pobuda konzorcija gospodarskih družb in neprofitnih organizacij, s katero želimo vzpodbuditi uporabo in razvoj odprte kode v vseh segmentih družbe. Med najpomembnejše dejavnosti centra štejemo informiranje uporabnikov v obliki klicnega centra, poslovnega in tehničnega svetovanja ter sodelovanja pri pomembnih projektih informatizacije v javnem in zasebnem sektorju.

Ali so storitve centra plačljive?

Večino promocijskih, podpornih in informativnih storitve izvaja center brezplačno, še posebej to velja za uporabnike javnega sektorja. Nekatere konkretne razvojno svetovalne naloge, predvsem za gospodarski sektor pa center izvaja na podlagi komercialnih pogodb, pri katerih pa kljub temu sledi svojemu osnovnemu poslanstvu in ciljem.

Kdo izvaja storitve centra?

Vse storitve, ki jih izvaja COKS izvajajo organizacije ustanoviteljice konzorcija, oziroma njihovi zaposleni ali pogodbeni sodelavci.

Vsakodnevne aktivnosti COKS izvajajo sodelavci klicnega centra in svetovalci, za zahtevnejše naloge in vprašanja pa so vedno na voljo tudi sodelavci – specialisti za posamezna področja.

Kakšna je vloga centra v odnosu do drugih dejavnikov na področju odprte kode?

Center nastopa tudi v vlogi nacionalnega koordinatorja na področju strategij odprte kode ter vzpodbujevalca sodelovanja med različnimi neprofitnimi organizacijami, gospodarskimi organizacijami ter posamezniki, ki se ukvarjajo z razvojem, uporabo in razširjanjem uporabe odprte kode.

Vizija Centra je oblikovati nacionalne strategije pri razvoju, uporabi in širjenju odprte kode ter usmerjati aktivnosti in želje ter združevati:

  • uporabnike v javnem in zasebnem sektorju
  • odprtkokodno skupnost in razvijalce
  • nacionalne in evropske pobude na področju odprte kode