19.06.2019

From COKS - Open Source Center - Slovenia

Jump to: navigation, search

Definicija: OKPO - OdprtoKodna Programska Oprema Kategorija: definicije